เรื่อง
  ศกร.ตำบลนาแส่ง สังกัด สกร.อำเภอเกาะคา ได้รับผลกระทบจากเหตุสถานการน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566  
วันที่  5/10/2566


รายละเอียด
ศกร.ตำบลนาแส่ง สังกัด สกร.อำเภอเกาะคา ได้รับผลกระทบจากเหตุสถานการน้ำท่วม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355