เรื่อง
  วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
ครู ศกร.อำเภอเกาะคา นำผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)เข้าประกวด #ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล จำนวน 9 แห่ง  
วันที่  7/09/2566


รายละเอียด
#ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
วันพุธที่ 6 กันยายน 2566
เวลา 14.00 -17.00 น.
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา ดำเนินการประกวด #ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของ ศูนย์การเรียนรู้ตำบล จำนวน 9 แห่ง ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะคา
🍒นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเกาะคา /ประธานกรรมการ
🍒นางสาวนาตยา วุฒิธนูทอง ครูชำนาญการ /กรรมการ
🍒นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ /กรรมการ
✅ #ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
🌷 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเกาะคา : การทำผลิตภัณฑ์จากไหมพรม
🌷 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลท่าผา : การทำดอกไม้จันทน์
🌷 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาแก้ว : การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ Google Site
🌷 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลนาแส่ง : การเย็บกระเป๋าผ้าฝ้าย
🌷 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลลำปางหลวง : การประดิษฐ์ดอกไม้แห้งจากกระดาษสา
🌷 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลวังพร้าว : การถักกระเป๋าเชือกร่ม
🌷 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลศาลา : การประดิษฐ์ใบตอง
🌷 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลใหม่พัฒนา : การทำผางประทีป
🌷 ศูนย์การเรียนรู้ตำบลไหล่หิน : การประดิษฐ์ดอกไม้แห้ง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355