เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงิน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ภายหลังพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566   
วันที่  17/05/2566


รายละเอียด
วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกเงิน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ภายหลังพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่านทาง Microsoft Teams โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355