เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับอำเภอเกาะคา ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง
  
วันที่  2/05/2566


รายละเอียด
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับอำเภอเกาะคา ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355