เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา#สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา
🙏🌷 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์  
วันที่  29/04/2566


รายละเอียด
#สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

เวลา 13.00 น.

นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา

🙏🌷 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ อดีตผู้บริหาร โดยมี 🌿 นายเรวัฒน์ สุธรรม อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 🌿 นายบุญส่ง คูวรากูล อดีตผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 🌿 นายศุภกร ศรีศักดิ์ดา อดีต ผู้อำนวยการ กศนจังหวัดลำปาง และ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่

🙏🌷 ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 🍀นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง 🍀นายสมชาย ฟองศักดิ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง

#ม่วนอกม่วนใจ๋ปี๋ใหม่เมืองบ้านเฮา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355