เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปาง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ  
วันที่  21/04/2566


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปาง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355