เรื่อง
  นางสาวสิริวิมล งอกงาม ครู กศน.ตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรม 2 เมษายน #วันรักการอ่าน "ส่งเสริมการอ่านสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
วันที่  11/04/2566


รายละเอียด
#วันรักการอ่าน
วันจันทร์ ที่ 3 เมษายน 2566
เวลา 13.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางสาวสิริวิมล งอกงาม ครู กศน.ตำบลลำปางหลวง จัดกิจกรรม 2 เมษายน #วันรักการอ่าน "ส่งเสริมการอ่านสืบสานคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านจู้ดเหนือตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมีกิจกรรม ดังนี้
🍀 ตอบคำถามจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 2 เรื่อง เรื่องกรุงเทพมหานคร
🍀 อ่านสร้างอาชีพ : การทำเฉาก๊วยนมสด
🍀 รถมินิโมบายเคลื่อนที่ (รถอ่านฉัน)
🍀 มอบเกียรติบัตรอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
🍀 ประธานพิธีเปิด นายไอ้ โยสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านจู้ดเหนือ ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355