เรื่อง
  กศน ตำบลศาลา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรจิตสดใส ใจเป็นสุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยมีน.ส.วีรินทร์ภัทร จันทร์เที่ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่าแม่ปูน หมู่ 7 ตำบลศาลา  
วันที่  25/03/2566


รายละเอียด
#งานการศึกษาต่อเนื่อง ( ทักษะชีวิต)
วันที่25 มีค2566 เวลา09.00-12.00 น นายชูศักดิ์ โพธิ์อุดม ครู กศน ตำบลศาลา ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ให้จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต หลักสูตรจิตสดใส ใจเป็นสุข โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 10 คน โดยมีน.ส.วีรินทร์ภัทร จันทร์เที่ยง เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเหล่าแม่ปูน หมู่ 7 ตำบลศาลา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355