เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมสัมมนาทางวิชาการ 📚ในหัวข้อ "คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ" ผ่านระบบออนไลน์  
วันที่  13/03/2566


รายละเอียด
เวลา 09.00-12.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมรับชมสัมมนาทางวิชาการ 📚ในหัวข้อ "คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ" ผ่านระบบออนไลน์
👨‍⚖วิทยากรโดย
1. นายสมรรถชัย วิศาลาภรณ์ ประธานแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด
2. นายอนุพงศ์ สุขเกษม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
3. นายกมล สกลเดชา ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
👨‍⚖ ดำเนินรายการโดย นายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355