เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วย ตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเกาะคา ครั้งงที่ิ1/2566  
วันที่  9/03/2566


รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานช่วยเหลือผู้ป่วย ตามโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเกาะคา ครั้งงที่ิ1/2566 โดยมี ดร.ชูชาติ คำมา นายอำเภอเกาะคา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355