เรื่อง
  นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล  
วันที่  9/03/2566


รายละเอียด
วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายพรพงษ์ เกตุชัยโกศล ครู กศน.ตำบลใหม่พัฒนา ได้รับมอบหมายจากนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ในการเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนพัฒนาตำบล โดยมีนายชัยยุทธ เมธา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนาเป็นประธานในการประชุมฯ ณ ห้องประชุมองต์การบริหารส่วนตำบลใหม่พัฒนา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355