เรื่อง
  4-5 มีนาคม 2566 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศเยี่ยม สนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565   
วันที่  6/03/2566


รายละเอียด
4-5 มีนาคม 2566 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศเยี่ยม สนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มีจำนวน 3 สนามสอบได้แก่
🏩 สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเกาะคา (ตำบลท่าผา ตำบลวังพร้าว ตำบลลำปางหลวง ตำบลศาลา)
🏩 สนามสอบ กศน.ตำบลนาแส่ง (ตำบลนาแก้ว ตำบลนาแส่ง)
🏩 สนามสอบโรงเรียนไหล่หินวิทยา (ตำบลเกาะคา ตำบลใหม่พัฒนา ตำบลไหล่หิน)

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355