เรื่อง
  28 กุมภาพันธ์ 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นิเทศเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เรียนหลักสูตรการปักผ้า 35 ชั่วโมง พื้นทึ่ตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566  
วันที่  28/02/2566


รายละเอียด
นิเทศให้กำลังใจผู้เรียนหลักสูตรการปักผ้า 35 ชั่วโมง พื้นทึ่ตำบลลำปางหลวง อ.เกาะคา
อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355