เรื่อง
  ครู กศน.ตำบล
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา  
วันที่  27/02/2566


รายละเอียด
ครู กศน.ตำบล
เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355