เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานที่ประชุม  
วันที่  27/02/2566


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา จัดประชุมประจำเดือนครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ห้องประชุม กศน.อำเภอเกาะคา โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานที่ประชุม

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355