เรื่อง
  #ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
กศน.อำเภอเกาะคา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ : การประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าขนหนู ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดบ้านนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
วันที่  20/02/2566


รายละเอียด
#ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ : การประดิษฐ์ของชำร่วยจากผ้าขนหนู ณ ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดบ้านนาแก้วตะวันออก ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355