เรื่อง
  16-20 มค.66 (รุ่นที่ 1) นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา จิตอาสา904 ร่วมเป็นเกียรติโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง  
วันที่  21/01/2566


รายละเอียด
16-20 มค.66 (รุ่นที่ 1) นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา จิตอาสา904 ร่วมเป็นเกียรติโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355