เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง
16-20 มค.66 (รุ่นที่ 1)   
วันที่  21/01/2566


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากร(นางทัศนีย์ บัวคีรี) ให้ เข้าร่วมอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน พ.ศ.2566


ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง


16-20 มค.66 (รุ่นที่ 1)

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355