เรื่อง
  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบขนมเพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล ให้ครู กศน. ตำบล นำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่  
วันที่  14/01/2566


รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบขนมเพื่อสนับสนุนเป็นของรางวัล ให้ครู กศน. ตำบล นำไปจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในพื้นที่

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355