เรื่อง
  14 มค.2566
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลลำปางหลวง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
วันที่  14/01/2566


รายละเอียด

14 มค.2566
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลลำปางหลวง ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ เทศบาลลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355