เรื่อง
  วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 และร่วมทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
วันที่  24/12/2565


รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี 2565 และร่วมทำบุญตักบาตร ณ โรงเรียนเกาะคาปริยัติศึกษา ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355