เรื่อง
   19 /12 / 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล และครู อาสาสมัคร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมอบรมการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล  
วันที่  19/12/2565


รายละเอียด
19 /12 / 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบล และครู อาสาสมัคร กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมอบรมการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ในโลกยุคดิจิทัล

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355