เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์โซนหล่ายดอยเกมส์ 2566  
วันที่  19/12/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากร ร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์โซนหล่ายดอยเกมส์ 2566 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ 100 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำพูน สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355