เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา เข้าร่วมการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการจำแนกและระบุชนิดพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
วันที่  23/11/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา พร้อมด้วยนางทัศนีย์ บัวคีรี และนางสาวจันทร์ญา จิโน เข้าร่วมการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการจำแนกและระบุชนิดพืชและการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355