เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะเกาะคา   
วันที่  14/11/2565


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะเกาะคา โดยมีนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักศึกษา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355