เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัยจังหวัดลำปาง ณ กศน.ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
วันที่  13/11/2565


รายละเอียด
#จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัยจังหวัดลำปาง ณ กศน.ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355