เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
วันที่  3/11/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดบ้านนาแส่ง ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355