เรื่อง
  ครู กศน.ตำบล
ประกอบด้วย กศน.ตำบลศาลา กศน.ตำบลวังพร้าว กศน.ตำบลเกาะคา และ กศน.ตำบลไหล่หิน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง  
วันที่  23/10/2565


รายละเอียด
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล
ประกอบด้วย กศน.ตำบลศาลา กศน.ตำบลวังพร้าว กศน.ตำบลเกาะคา และ กศน.ตำบลไหล่หิน เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ บริเวณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355