เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ ริมน้ำวัง บ้านหนองแหวน ม.5 ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
วันที่  11/08/2565


รายละเอียด
จิตอาสา ปลูกต้นไม้ ริมน้ำวัง บ้านหนองแหวน ม.5 ตำบลศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355