เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคานำบุคลากรร่วมจิตอาสาโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน  
วันที่  11/08/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคานำบุคลากรร่วมจิตอาสาโครงการรักษ์น้ำรักษ์ป่ารักษ์แผ่นดิน ณ ริมน้ำวัง บ้านหนองแหวน หมู่ที่ 5 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355