เรื่อง
  10 สค.65 นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565   
วันที่  11/08/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคาและคณะ ร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ ยาลังคำ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355