เรื่อง
  #กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กศน.ตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "Science Park Variety "   
วันที่  5/08/2565


รายละเอียด
#กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กศน.ตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "Science Park Variety " วันที่ 3-4-5 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยแบ่งโซนการจัดกิจกรรม วันนี้โซนที่ 2 รับผิดชอบการจัดกิจกรรม .... มากันนะคะ วันนี้ กศน. อำเภอเกาะคายินดีให้น้อง ๆ ร่วมสนุกกับการทดลอง หมึกลอยน้ำได้ มาทดลองกันนะคะ

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355