เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคาร่วมพิธีเปิด และรับเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "Science Park Variety " วันที่ 3-4-5 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง  
วันที่  5/08/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคมร่วมพิธีเปิด และรับเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเด็ก และเยาวชน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม "Science Park Variety " วันที่ 3-4-5 สิงหาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355