เรื่อง
  บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับเกียรติบัตร ในการเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา   
วันที่  27/07/2565


รายละเอียด
บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา เข้ารับเกียรติบัตรใน พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมการขยายผลโครงการจิตอาสา

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมการขยายผลโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355