เรื่อง
  วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2565 กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5757/ลป.145   
วันที่  27/07/2565


รายละเอียด
วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2565
กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5757/ลป.145 โดยนายจรรยา จิรชีวะ เป็นประธานพิธีเปิด ณ ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355