เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปี 2564  
วันที่  10/07/2565


รายละเอียด
กศน.อำเภอเกาะคา ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย "เกียรติบัตรดีเด่น" ประจำปี 2564

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355