เรื่อง
  กศน.ตำบลนาแก้ว ร่วมกิจกรรม หล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา  
วันที่  10/07/2565


รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565
กศน.ตำบลนาแก้ว ร่วมกิจกรรมเครือข่าย/ชุมชน พื้นที่ กศน.ตำบลนาแก้ว พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ณ วัดพระธาตุจอมปิง ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355