เรื่อง
  กศน.ตำบล ร่วมเดินรณงค์ประชาธิปไตย (1 กค.2565)  
วันที่  3/07/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากร กศน.ทุกตำบล ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย ร่วมกับเครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน ในวันที่ 1 กค.2565 ที่ทางอำเภอเกาะคา ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเป็นพลเมืองที่รักประชาธิปไตยของคนไทยและประเทศชาติ

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355