เรื่อง
  กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย  
วันที่  3/07/2565


รายละเอียด
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 กศน.อำเภอเกาะคา นำโดยนางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.ร่วมรณรงค์ประชาธิปไตย ร่วมกับเครือข่าย องค์กรภาครัฐและเอกชน

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355