เรื่อง
  บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  
วันที่  7/06/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากร กศน.อำเภอเกาะคา ทำกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดศาลาดงลาน ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355