เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม และคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
วันที่  31/05/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอเกาะคา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมกิ่วลม ลำปางรีสอร์ท ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายอำนวย พงษ์หนู ประธานกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานการประชุม และมีนายอุดม จำปา (กำนันตำบลนาแส่ง) กรรมการสถานศึกษา นายกฤษดา แสงแก้ว (นายกเทศมนตรีตำบลนาแก้ว) กรรมการสถานศึกษา และนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคม เป็นกรรมการและ เลขานุการ พร้อมบุคลากรของ กศน.อำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355