เรื่อง
   สถานศึกษาปลอดภัย  
วันที่  2/04/2565


รายละเอียด
วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ กศน.ตำบลเกาะคา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต การอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนน จำนวน 3 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดยมี ร.ต.อ.ปรีชา คำศรีใจ รอง สวป. สภ.เกาะคา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355