เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของครูต่อผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66  
วันที่  18/01/2565


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา นำบุคลากรร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของครูต่อผู้ปกครองและชุมชน เนื่องในสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ. 2565 วันที่ 16 มกราคม 2565 ณ ห้องสมุดประชาชน อำเภอเกาะคา โดยนางจิดาภา สนนิคม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเกาะคา อ่านคำขวัญจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355