เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากร ข้าราชการครูเข้าร่วมงานพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  
วันที่  18/01/2565


รายละเอียด
เช้าวันนี้ (18 ม.ค. 65) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวลำปางทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายเป็นเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย ประจำปี 2565 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนครลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง
สำหรับงานรัฐพิธี “วันยุทธหัตถีของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ทางจังหวัดลำปาง ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วนในพื้นที่ จัดกิจกรรมประกอบพิธีขึ้น เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบูรพมหากษัตริย์ไทย ตลอดจนเพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติยศพระบรมเดชานุภาพของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ได้น้อมสำนึกและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ทั้งนี้ นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้บุคลากร ข้าราชการครูเข้าร่วมงานดังกล่าว

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355