เรื่อง
  บุคลากร กศน.อำเภอเกาะคารับชม การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID 19" ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live  
วันที่  17/12/2564


รายละเอียด
16 ธันวาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้ บุคลากรของกศน.อำเภอเกาะคา รับชม การบรรยายหัวข้อ "แนวทางการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID 19" ตามโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355