เรื่อง
  13 ธันวาคม 2564 กศน.อำเภอเกาะคา ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคไวรัสโควิด 19 ณ ลานเอนกประสงค์ กศน.อำเภอเกาะคา เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันตนเอง  
วันที่  13/12/2564


รายละเอียด
13 ธันวาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา และบุคลากรทุกฝ่าย ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากโรคไวรัสโควิด 19 ณ ลานเอนกประสงค์ กศน.อำเภอเกาะคา เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันตนเอง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355