เรื่อง
  กิจกรรมบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอเกาะคา  
วันที่  11/09/2564


รายละเอียด
วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น.
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา บรรณารักษ์ชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการดูแลตนเองให้ห่างไกลเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการทำสายคล้องหน้ากากอนามัย ณ โรงเรียนบ้านสบต๋ำ ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355