เรื่อง
  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน  
วันที่  10/09/2564


รายละเอียด
กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่าน
วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา
ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา มอบหมายให้นางศรีวรรณ์ บุญยะเลขา จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ : การเรียนรู้การทำสายคล้องหน้ากากอนามัย โดยการส่งเสริมการอ่านวิธีการทำจากใบความรู้ และเรียนรู้การทำสายคล้องหน้ากากอนามัยด้วยตนเอง ณ บ้านวังพร้าว หมู่ 2 ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ได้ตรวจวัดอุณหภูมิ และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนร่วมกิจกรรม

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355