เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด  
วันที่  23/08/2564


รายละเอียด
นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสายุวกาชาด"กิจกรรม 99 สู่ 100 ปี ต่อยอดการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด รุ่นที่ 5513/ลป142
ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ณ ห้องสมุด กศน.อำเภอเกาะคา

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355