เรื่อง
  นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
วันที่  23/08/2564


รายละเอียด
20 สิงหาคม 2564 นางจิดาภา สนนิคม ผอ.กศน.อำเภอเกาะคา เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ กศน.ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

 

 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะคา 385 ม.3 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง โทร 0 5428 2355